Afspraken-module
Afspraken-module
Speciaal voor coaches en adviseurs is er binnen VTECRM een afspraken-module ontwikkeld waarmee nieuwe en bestaande clienten via de website van de coach of de adviseur een afspraak kunnen maken.
De afspraak wordt meteen ingeboekt in de agenda en de gegevens van een nieuwe client worden meteen geregistreerd in het relatiebeheersysteem.
Via de afspraken module kan men zich ook inschrijven op geplande workshops en cursussen.

VTECRM
VTECRM biedt naast relatiebeheer en kalenderbeheer een breed scala aan functionaliteit om bijvoorbeeld documenten te beheren in relatie tot de client en communicatie te voeren met clienten of branchegenoten.